Odvjetničke usluge

Pravne usluge

Grane prava kojima se najviše bavim u praksi su:

- trgovačko pravo (osnivanje društava, statusne promjene, likvidacije),
- radno pravo (ugovori o radu, radni sporovi),
- obvezno i ugovorno pravo (savjetovanje i izrada svih vrsta ugovora),
- stvarno pravo (postupci u vezi nekretnina),
- nasljedno pravo,
- javna nabava (savjetovanje, natječajna dokumentacija, ESPD obrasci, žalbeni postupak),
- upravno pravo i upravni sporovi (povrat imovine oduzete za vrijeme komunizma, postupci stjecanja državljanstva, stranci).